Wizja i misja

MISJA

Nasza misja to zadowolenie dzieci i ich rodziców z oferowanych przez nas usług poprzez:

 • taką pracę z dzieckiem, by czuło się szczęśliwe i bezpieczne
 • organizację imprez i uroczystości integrujących całe rodziny dziecka
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i ciekawymi ludźmi
 • organizację zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb dzieci, wspomagające ich rozwój
 • doskonalenie umiejętności personelu poprzez udział w różnych warsztatach i szkoleniach
 • podnoszenie standardu placówki poprzez ciągłe doposażanie przedszkola i placu zabaw w nowe zabawki, sprzęt komputerowy i multimedialny

 

WIZJA

 • ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka
 • umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych celów
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci, do osiągania samodzielności, obowiązkowości oraz przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • nauka kroków tanecznych i wykształcanie poczucia rytmu